Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Ratos

 

Övriga uppdrag för Ratos perioden 1994-2015:

 

Företagspresentationer (<20)

Samtliga kvartalsrapporter i ljud&bild/film

Webbmasteransvar

Webbutveckling

Årsstämmofilmer -Vd:s anförande

Kapitalmarknadsdagar - filmade anföranden

 

Bengt Melin +46 70 593 47 17  bengt@informel.se   c/o informel.se AB Box 38166 100 64 Stockholm